Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Vanliga frågor och svar om Fertilitet/ Infertilitet
 

 Varför blir jag inte gravid?

Det finns olika orsaker till varför graviditet inte uppnås. Manlig respektive kvinnlig faktor står för en tredjedel vardera som orsak till ofrivillig barnlöshet, resterande kan vara en kombination eller bakomliggande sjukdomar. Ibland går det inte att hitta någon förklaring till infertiliteten.

När är man fertil?

Kvinnan är som mest fertil dagarna innan och vid ägglossning. Ägglossning sker oftast 14 dagar innan mens. Spermierna lever i cirka 5 dygn, givet att spermierna finns i normalt antal och med god kvalitet. 

Vad är infertilitet?

Infertilitet är ett annat ord för ofrivillig barnlöshet. Det innebär att graviditet inte uppnåtts trots regelbundna försök under ett år.

Svårt att bli gravid - orsaker

Kvinnans ålder, spermiernas kvalitet och antal, hormonrubbningar, kraftig över- eller undervikt, medfödda missbildningar men även bakomliggande sjukdomar påverkar möjligheten att bli gravid.

Hur länge är en kvinna fertil?

Kvinnan är som mest fertil mellan 18-25 års ålder men kan teoretiskt vara fertil tills hon kommer in i klimakteriet. Efter 35 års ålder minskar kvaliteten på äggen markant och således även möjligheten att bli gravid.

Infertilitet man - orsak

Manlig infertilitet beror oftast på försämrad eller utebliven spermieproduktion. Läkemedel, virus, erektionsproblem eller missbildningar kan också vara bakomliggande orsaker. Ibland krävs en fördjupad utredning för att veta mera.

Hur vet man om man är infertil?

Om man trots upprepade försök under ett års tid ej uppnått graviditet bör man göra en fertilitetsutredning för att utreda infertilitet och eventuellt få behandling.

Vad är fertilitetsbehandling?

Det finns olika typer av fertilitetsbehandlingar ; ägglossningsstimulering, insemination eller IVF. Ibland är det lämpligt med donator-insemination eller donator-IVF vid samkönade par eller ensamstående men även olikkönade par kan vara hjälpta med med denna typ av behandling.

Vad är fertilitetstest?

 En kontroll av fertiliteten inleds med en genomgång av hälsotillståndet. För en kvinna genomförs en gynekologisk undersökning,ultraljud och ibland även blodprovsanalyser. För en man initialt en spermienanalys. Beroende på resultatet görs en fördjupad utredning när indikation för det föreligger.

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.