Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Manlig infertilitet - fördjupad utredning

Avvikande spermaprov

I samband med analysen av mannens spermier på laboratoriet kan avvikelser ibland hittas. Det kan innebära att det är få spermier, att spermierna simmar dåligt, att de ser avvikande ut eller att avsaknad av spermier föreligger.

Ibland kan orsaken till detta bero på känd sjukdom hos mannen eller att vissa läkemedel används som påverkar spermierna negativt. Oftast är dock orsaken till manlig faktor som orsak till infertilitet okänd.

Fördjupad utredning kan initieras när detta är indicerat. Hos C-Medical Fertilitet GynHälsan görs denna utredning som privatbetalande. I vissa fall behöver även kontakt med urolog eller allmänläkare initieras för fortsatt utredning.   

Hormonprover vid manlig faktor som orsak till infertilitet

De hormonprover som brukar analyseras vid förmodad manlig infertilitet är initialt LH, FSH, testosteron och SHBG.  

Genetiska analyser

Vid utvidgad utredning av manlig infertilitet kan karyotypning utföras vilket innebär en kromosomanalys. Vidare kan även specifik analys för mikrodeletion på Y-kromosomen vara av intresse samt att även genetisk analys för bärarskap av Cystisk Fibros ibland kan vara indicerat.   

Operativt uthämtande av spermier från testiklarna

Vid avsaknad av spermier i ejakulatet kan ibland försök att hämta ut spermier direkt från testikel/bitestikel vara ett bra alternativ, detta kallas TESA/PESA. I samband med denna typ av åtgärd utförs en testikelbiopsi alternativt tas ett aspirat från bitestikeln. Laboartoriet försöker därefter preparera fram spermier direkt från biopsin eller aspiratet.    

Priser för utvidgad utredning av manlig infertilitet

-Hormonprover 1500 kr
LH, FSH, testosteron och SHBG
-Genetiska analyser
Karyotypning 8000 kr
Analys av mikrodeletion på Y-kromosomen 8000 kr
Analys av Cystisk Fibros 8000 kr
Om alla tre genetsika analyser genomförs samtidigt är priset 16 000 kr. 
-TESA/PESA 8000kr
 

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.