Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Ultraljud

Ultraljud i tidig graviditet
När graviditet uppnås erbjuds möjligheten att göra ett ultraljud i graviditetsvecka 7 eller 8. Då säkerställs att graviditeten sitter på rätt ställe, att tillväxten är som den ska och att hjärtat har börjat slå. Denna kontroll kan ske inom ramen för Regionfinansierad vård, men också som privatbetalande.

Ultraljud i sen graviditet
Ibland önskas kompletterande ultraljud i senare delen av graviditeten. Via GynHälsan Fertilitetsklinik kan detta utföras från graviditetsvecka 16 och framåt.
Undersökningarna som erbjuds är kontroll av allmän karaktär, rutinultraljud (RUL, graviditetsvecka 18-20), organscreening och tillväxtkontroll (från graviditetsvecka 28). Dessa undersökningar erbjuds för privatbetalande.

Priser för ultraljud i sen graviditet
Organscreening                                    1000 kr
Tillväxtkontroll                                        1000 kr                                                          Rutinultraljud                                          1000 kr
Allmän kontroll samt
könsbestämning om så önskas         900 kr

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17
076-184 85 85

GynHälsan Fertilitetsklinik
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.