Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Fertilitetsutredning - steg för steg

En basal fertilitetsutredning kan se ut enligt nedanstående beskrivning. Ibland har viss utredning redan gjorts via annan vårdinstans, då kan upplägget bli ett annat. En infertilitetsutredning görs inom ramen för offentligt finansierad vård med ordinarie patientavgifter, frikort gäller givet att Regionvårdens riktlinjer och krav för vård är uppfyllda.    
 

När bör man göra en fertilitetsutredning?

En utredning rekommenderas efter att en graviditet inte uppnåtts efter ett års aktivt försök att bli gravid och om kvinnan är äldre än 35 år kan en utredning påbörjas tidigare.  Om det finns kända faktorer hos kvinnan eller mannen kan utredningen påbörjas tidigare än efter ett år.
 

Initial utredning och kartläggning

Vid den initiala kontakten sker en allmän genomgång av det generella hälsotillståndet samt att faktorer av specifik relevans för fertilitet kontrolleras mer noga. Utredningen utförs av en läkare som är en specialist inom fertilitet och gynekologi. Båda individerna i ett par undersöks, vid behandling för ensamstående är det endast kvinnan som undersöks. Det är bra om en hälsoblankett fyllts i innan besöket.

Utredning av kvinnan

En gynekologisk undersökning görs inkluderande ett ultraljud på kvinnan där livmodern och äggstockarna utvärderas ur ett fertilitetsperspektiv. Blodprover analyser tas när indikation för det finns, dessa individualiseras baserat på vad besöket lett fram till. De prover som ofta tas för analys av sköldkörtelfunktionen (TSH) samt att ett prov som visar på bufferten av ägg i äggstocken tas (AMH; anti-Müllerian hormone).

Utredning av mannen

För att utreda möjlig manlig faktor behövs ett spermaprov. Mannen får instruktioner om hur och när ett spermaprov kan lämnas för analys. Svaret på detta prov erhålls i samband med det initiala besöket alternativt vid ett uppföljande möte. Analysen av spermaprovet utförs av klinikens embryologer. Ibland kan man behöva gå vidare med en fördjupad utredning av manlig faktor.
 

Fördjupad utredning- ofrivillig barnlöshet

Ibland behövs en kompletterande ultraljudsundersökning för att erhålla ytterligare information om livmodern och äggledarna. Undersökningen kallas hysterosalpingosonografi (HSSG) och görs efter mens. I samband med detta undersökningstillfälle görs en sammanfattning av hela utredningen.

Sammanfattning och rekommendation

När de undersökningar som behöver göras är klara och alla provsvar föreligger, inklusive svar på spermaprovsanalysen, kan en sammanfattning göras och ett förslag på behandling presenteras.

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.