Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

ERA-test (Endometrial Receptivity Array) - Genetisk analys för infästning av embryot

C-Medical Fertilitet GynHälsan utför ERA-test (Endometrial Receptivity Array) vilket är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa in i endometriet i livmodern. Tidpunkten är unik för varje enskild kvinna. Med den genetiska analysen, ERA, analyseras mer än 200 gener som bestämmer den optimala tidpunkten för infästning av embryot.
 

Varför bör jag överväga att göra en genetisk analys?

ERA-testet kan anses indicerat om överföringen av flera embryon av god kvalitet vid upprepade IVF-behandlingar tidigare har misslyckats eller om kvinnan har drabbats av upprepade missfall. ERA kan också vara lämpligt vid äggdonationsbehandling. På dessa indikationer har ERA visat sig vara bra att genomföra då analysen anger exakt dag och tid då endometriet i livmodern är som mest optimalt och mottagligt för ett embryo.

Hur går ERA-testet till?

Inför att ERA-testet skall tas görs en stimulering som inför ett införande av ett fryst embryo. Vid tidpunkt för när embryot skulle ha införts tas istället provet. Testet tas via en tunn kateter som förs in i livmodern. Prov på en liten bit slemhinna från livmoderväggen tas och skickas till laboratoriet för analys. Ingen speciell förberedelse krävs i samband med provtagningen på mottagningen.  Svar erhålles efter tio arbetsdagar.

Intresserad av ERA-test

Kontakta mottagningen för mer information om intresse för ett ERA-test finns.  Även du som inte går i behandling hos oss är välkommen för provtagning.

Pris ERA-test:

13 000 kr inklusive ultraljud, provtagning, analys och svar.
 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.