Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Icke-invasiv genetisk analys på embryon/Embrace-test

C-Medical Fertilitet GynHälsan erbjuder och utför EMBRACE-test (Embryo Analysis of Culture Environment) i syfte att optimera utfallet vid återförande av ett embryo. EMBRACE är en icke-invasiv analysmetod som inte påverkar embryot negativt.
Detta arbetssätt är unikt och används för att uppnå lyckat resultat baserat på färre embryoåterföringsförsök. Denna analys kan även kompletteras med ett ERA-test för att optimera utfallet av en IVF-behandling.
 

Vad är Embrace?

Analysen hjälper till att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet. Denna prioritering görs genom genetiska analyser av mediet som embryot odlats i. Det DNA som embryot producerat och som hamnar i mediet analyseras med next generation sequencing (NGS) som är en högkänslig analysmetod. Baserat på den genetiska analysen och de laborativa bedömningar och skattningar som genomförs av embryologen på IVF-laboratoriet ges en rekommendation om i vilken ordning som de embryon som bildats bör prioriteras inför återförandet av embryot.

Intresserad av Embrace-test

För mer information eller prisuppgift gällande dessa tillägg och fördjupade analyser - kontaka mottagningen.  


 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.