Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Utredning infertilitet - ofrivillig barnlöshet

När bör en utredning påbörjas?

En utredning rekommenderas efter att en graviditet inte uppnåtts efter ett års aktivt försök att bli gravid. Om kvinnan är äldre än 35 år kan en utredning påbörjas tidigare. Likaså bör en utredning påbörjas tidigare än efter ett års aktiv graviditetsönskan om någon form av känd orsak redan föreligger, såsom utebliven eller oregelbunden mens, endometrios eller missbildning. Även känd manlig faktor kan göra att utredningen behöver påbörjas tidigare än efter ett år. 
 

Oraker till infertilitet

Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, kan bero på enskilda- men ibland en kombination av faktorer. Läs mer om orsaker till infertilitet.

Infertilitetsutredning-Korta väntetider

En utredning kan göras i sin helhet hos oss, men också hos annan gynekolog om så önskas. Vi har korta väntetider och en utredning kan vara helt klar inom ett par veckors tid. Behandling kan påbörjas kort därefter. En infertilitetsutredning görs inom ramen för offentligt finansierad vård med ordinarie patientavgifter, frikort gäller. För att utredningen ska finansieras via Regionvård krävs att kravet för det uppfylls.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.