Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Vårdhygien

Vi har sedan ett par år, som första och enda IVF-klinik i Sverige, beslutat att desinficera alla våra ultraljudsprober med hjälp av en helt ny teknik som möjliggör ”high level of disinfection”. Systemet som valts heter Trophon EPR och bygger på att väteperoxid förångas i ett helt slutet system. Desinfektionen är höggradig men också helt miljövänlig då det är vatten och syre som utgör restprodukterna. Användandet av denna metod innebär att vi med säkerhet vet att våra ultraljudsprober inte överför någon form av smitta såsom virus (tex HPV, HIV, Hepatit, HTLV, Zika), bakterier, eller svamp.   

IVF-laboratoriet håller högsta nivå och kontroller av miljön på laboratoriet sker enligt uppsatta rutiner med interna och externa revisioner.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
 018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.