Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Resultat IVF

Möjligheten att bli gravid efter en IVF behandling är beroende av många olika faktorer. Bakomliggande orsaker till infertiliteten samt åldersfaktorn behöver beaktas. Redan från 35 års ålder avtar fertiliteten ganska markant, detta spelar in i val av behandling samt tillvägagångsätt. 
Trots individualiserad behandling kan vissa par ha svårare än andra att lyckas. Resultat som redovisas från en klinik är alltid på gruppnivå och hur stor den teoretiska lyckandefrekvensen för varje enskilt par eller varje enskild kvinna är kan vara svårt att uppskatta.

Resultaten efter IVF-behandling på GynHälsan Fertilitetsklinik är goda.

IVF och ISCI statistik - hur stor är chansen att bli gravid?

Resultaten på GynHälsan Fertilitetsklinik är goda. Lyckandefrekvensen efter en enstaka behandling med IVF och/eller ICSI varierar för närvarande mellan 55-65% per embryoåterförande. Upprepade försök ökar möjligheten att lyckas uppnå en graviditet.      

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.