Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Om oss och vårt arbete

Målgrupp

Vi riktar oss till hela den fertila gruppen, par såväl som ensamstående är välkomna. Vi har även ett internationellt patientunderlag. Vi erbjuder även möjligheten att frysa ägg samt spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Verksamheten och vår kompetens

På mottagningen arbetar personal med mångårig kompetens inom området. Läkarna, embryologerna och barnmorskorna har gedigen erfarenhet, med god klinisk blick samt meritering inom forskningsområdet reproduktionsmedicin. Vi håller oss i framkant när det gäller nyheter och tycker att det är viktigt att basera verksamheten på beprövad erfarenhet. Att ge god vård med patienten i centrum är viktigt för oss, och vi arbetar fokuserat på att uppnå goda resultat. Varje behandling som utförs individualiseras baserat på bakgrund och utredningsfynd.

Personal

Verksamhetschef, MLA fertilitet
Specialistläkare, MD PhD Helena Åkerud
MLA gyn:
Specialistläkare Lena Dippel
Specialistläkare:
Pia Ekman Zgryzniak och Karina Varasteh
Laboratoriechef:
Embryolog Janet Candell
Embryolog: 
Mikaela Moberg, Javier Miralles Albaladejo och Victor Martinez Nunez

Fertilitetsbarnmorska:
Åsa Selberg och Tove Jägerbert
Verksamhetsutvecklare och fertilitetsbarnmorska:
Lisa Alin
Fertilitetsundersköterska:
Sara Johansson och Eva-Lena Enström
Klinikassistent och administratör:
Tina Ulvunger
Administrativ chef:
Kristina Overend

Personal vid GynHälsan Fertilitetsklinik

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

GynHälsan Fertilitetsklinik
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.