Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Lokaler

Eget rum
Lokalerna på Kålsängsgränd 10 d är fina och nya. Vid behandling hos oss erbjuds alla ett eget rum att vistas i före och efter behandlingen.

Resultaten efter IVF-behandling på GynHälsan Fertilitetsklinik är goda.

Laboratoriet
Laboratoriet håller hög standard och är inrett för att hålla högsta nivå med avseende på alla väsentliga kvalitetsparametrar. Utrustningen som används är ny och högteknologisk.       

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.