36
 
Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Kvalitetssäkring

GynHälsan Fertilitetsklinik drivs inom ramen för en koncernstruktur där mångårig erfarenhet av att arbeta, utveckla och ge högkvalitativ sjukvård finns. Vi har utvecklat ett kvalitetsledningssystem med en tydlig struktur där vi inom kvalitetssäkring följer och arbetar enligt standarden ISO 9001:2015. Vi prioriterar miljöarbetet med fokus på hållbar utveckling, vi följer och arbetar här enligt standarden ISO 14001:2015.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015, certifikaten såväl som vår miljöpolicy finns att ladda ned som dokument nedan. 

GynHälsan Fertilitetsklinik är kvalitetssäkrad med ISO-certifiering ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och värnar personalens villkor och dess arbetsmiljö. 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85