Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

IVF med donerade spermier

Donator-IVF med donerade spermier utförs på GynHälsan Fertilitetsklinik och behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Donator-IVF eller donator-insemination är möjliga behandlingar där donerade spermier används, vilken behandlingsmetod som är lämplig att använda beror på orsaken till infertiliteten. Rådgivning gällande det ges i samband med att den initiala utredningen görs.

Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; spermier finns att tillgå.  

Donerade spermier hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.
Spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Vid donator-IVF med donerade spermier föregås det laborativa arbetet av att kvinnan har genomgått en hormonstimuerling där ägg plockats ut från hennes äggstockar. Därefter sammanförs de donerade spermierna i en odlingsskål på laboratoriet med kvinnans ägg så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagars odling återförs ett embryo till kvinnans livmoder. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.

GynHälsan Fertilitetsklinik/Minerva Fertility samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank i Uppsala, Minerva Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till GynHälsan Fertilitetsklinik. I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.

Kontakta gärna oss för mer information;
018 12 80 17                                             
            

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17