Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

IVF med donerade ägg

IVF med donerade ägg utförs på GynHälsan Fertilitetsklinik. Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg finns att tillgå. GynHälsan Fertilitetsklinik garanterar återförande av embryo i samband med behandling med donerade ägg.   

Vid donator-IVF med donerade ägg används könsceller från öppen donator, det innebär att barnet  vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.

Ägg väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika hos kvinnan som ska bära graviditeten.

Rörliga spermier förs samman med äggen i en odlingsskål på IVF-laboratoriet så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagars odling återförs ett embryo till den mottagande kvinnans livmoder. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.

GynHälsan Fertilitetsklinik/Minerva Fertility samarbetar med internationella äggbanker; First Egg Bank, Ovogenebank samt Pedieos IVF. Via dessa äggbanker kan frysta donerade ägg erbjudas som sedan befruktas med spermier. First Egg Bank erbjuder ett stort utbud vilket gör att valet av äggdonator underlättas. Vi har även en egen äggbank i Uppsala, Minerva Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till GynHälsan Fertilitetsklinik.  I den lokala äggbanken finns donerade könsceller från Sverige.   

Även behandling med så kallad dubbedonation utförs; detta innebär att såväl donerade ägg som donerade spermier används.

Vid behandling med donerade ägg garanteras återförande av embryo.


Kontakta gärna oss för mer information;
076 184 85 85.                                                           

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85