Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Insemination med donerade spermier

Insemination med donerade spermier utförs av C-Medical Fertilitet GynHälsan och behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Donerade spermier hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.
Spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Hur går inseminationen till?

Inseminationen görs dagen efter positivt ägglossningstest i naturlig cykel alternativt i samband med en stimulerad cykel där dag för ägglossning regleras med hormoner. Spermaprovet prepareras för att isolera de bästa spermierna som sedan sprutas in i kvinnans livmoder med en tunn kateter. Vanligtvis är inseminationen smärtfri och enkel att utföra.

Antalet behandlingar som behövs är individuellt. Om upprepade inseminationer inte resulterar i en graviditet kan det blir aktuellt med en IVF-behandling.
 

Inga väntetider

Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; spermier finns att tillgå. C-Medical Fertilitet GynHälsan samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank, C-Medical Sperm and Egg bank.  I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.

Kontakta gärna oss för mer information.

                                                                                           

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17