Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Insemination med donerade spermier

Insemination med donerade spermier utförs på GynHälsan Fertilitetsklinik och behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående.

Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; spermier finns att tillgå.  

Donerade spermier hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.
Spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Hur går inseminationen till?
Inseminationen görs dagen efter positivt ägglossningstest i naturlig cykel alternativt i samband med en stimulerad cykel där dag för ägglossning regleras med hormoner. Spermaprovet prepareras för att isolera de bästa spermierna som sedan sprutas in i kvinnans livmoder med en tunn kateter. Vanligtvis är inseminationen smärtfri och enkel att utföra.


Antalet behandlingar som behövs är individuellt. Om inseminationerna inte resulterar i en graviditet kan det blir aktuellt med en IVF-behandling.

GynHälsan Fertilitetsklinik/Minerva Fertility samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank i Uppsala, Minerva Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till GynHälsan Fertilitetsklinik.  I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.

Kontakta gärna oss för mer information;
076 184 85 85                                                           

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17
076-184 85 85