Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Äggdonationsbehandling och spermiedonationsbehandling

Behandling med donerade ägg och/eller spermier är ett alternativ för par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning. Orsakerna till varför denna typ av behandling kan vara aktuellt är många, t.ex. av sociala skäl, avsaknad av spermier eller ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av könsceller.  

Fertilitetsbehandling med donator-insemination, donator-IVF med spermier, donator-IVF med ägg eller donator-IVF med spermier och ägg (även kallad dubbeldonation) utförs på C-Medical Fertilitet GynHälsan. Behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. 

Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg och spermier finns att tillgå. Kontakta oss gärna på 018-12 80 17 för att diskutera möjliga behandlingsalternativ.  

Donerade könsceller hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast öppen donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung. 

Kontakta gärna oss för mer information; 018 12 80 17                                                        

Äggdonationsbehandling

Behandling med donerade ägg kan utföras när kvinnan har nedsatt äggstocksfunktion. Det kan även vara indicerat när risken är stor att föra vidare ärftliga sjukdomar samt när IVF-behandlingar inte ger resultat.
Äggdonationsbehandling innebär att kvinnan tar emot obefruktade ägg från en donator som sedan befruktas med mannens spermier, alternativt donerade spermier och återförs till kvinnan.

Spermiedonationsbehandling

Behandling med donerade spermier används när mannen har avsaknad av spermieproduktion och det kan även vara aktuellt när mannen bär på anlag som innebär risk att föra vidare svåra ärftliga sjukdomar. 
Spermiedonationsbehandling erbjuds även samkönade par samt ensamstående kvinnor.

Dubbeldonation

Vid behandling med dubbeldonation används både donerade ägg och donerade spermier. Dubbeldonation erbjuds par och ensamstående.

Hur går behandlingen med donerade spermier eller ägg till?

Innan behandlingen kan påbörjas görs en utredning i syfte att avgöra om sociala, psykologiska och medicinska förutsättningar är uppfyllda. Inom ramen för utredningen behöver även ett lagstiftat samtal med en psykolog eller beteendevetare genomföras.
Sökandet efter en lämplig donator påbörjas där matchningen görs baserat på svenska rekommendationer för detta. Yttre karaktäristika utgör grunden i matchningen där ögonfärg, hårfärg, längd och etnicitet beaktas.

Vi arbetar främst med frysta ägg och spermier. Befruktningen genomförs med IVF/ISCI på IVF-laboratoriet. Återförandet av ett embryo, som utvecklats till en blastocyst (dag 5 embryo), återinförs när kvinnans  livmoderslemhinna har ett optimalt utseende och hög mottaglighet för ett embryo. Behandlingen som förberedelse för detta består av tabletter i form av östrogen i kombination med vagitorier som innehåller progesteron. 

Spermiebank

C-Medical Fertilitet samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermiebank, C-Medical Sperm and Egg Bank, som är lokaliserad i nära anslutning till C-Medical Fertilitet GynHälsan. I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige. Alla våra donatorer är friska, utan ärftliga sjukdomar och är mellan 23-46 år.
 

Äggbank

C-Medical Fertilitet samarbetar med Ovogenebank/Repromedica, Ginemed,Pedieos IVF samt nordiska Ovumia, donerade ägg kan matchas och erbjudas från dem. Vi har även en egen äggbank med frysta ägg, C-Medical Sperm and Egg Bank, som är lokaliserad i nära anslutning till C-Medical Fertilitet GynHälsan. I den lokala äggbanken finns donerade könsceller från Sverige. Alla våra donatorer är friska, utan ärftliga sjukdomar och är mellan 23-35 år.

      

Vill du donera spermier eller ägg?

Behovet av donerade ägg och spermier är stort. Som spermie- eller äggdonator bidrar du till att skapa liv. Är du intresserad av att donera- så här går det till.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.