Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Donationsbehandling med ägg och/eller spermier

Behandling med donerade spermier eller ägg är ett alternativ för par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning. Orsakerna till varför detta kan vara aktuellt är många, tex av sociala skäl, avsaknad av spermier eller ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av könsceller.  

Fertilitetsbehandling med donator-insemination eller donator-IVF (ägg och/eller spermier) utförs på C-Medical Fertilitet GynHälsan, även så kallad dubbeldonation kan genomföras. Behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg och spermier finns att tillgå.  

Donerade könsceller hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.

Spermiebank
C-Medical Fertilitet samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermiebank, C-Medical Sperm and Egg Bank, som är lokaliserad i nära anslutning till C-Medical Fertilitet GynHälsan.  I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.


Äggbank
C-Medical Fertilitet samarbetar med inom ramen för nätverk i Europa där äggbanker bildats och donerade ägg hanteras. De vi främst samarbetar med är Ovogenebank/Repromedica, Ginemed samt Pedieos IVF, donerade ägg kan matchas och hämtas via dem. Vi har även en egen äggbank med frysta ägg, C-Medical Sperm and Egg Bank, som är lokaliserad i nära anslutning till C-Medical Fertilitet GynHälsan. I den lokala äggbanken finns donerade könsceller från Sverige.
  
      

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.