Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Vanliga frågor och svar infertilitetsbehandling

Vad är IVF/provrörsbefruktning?

IVF eller provrörsbefruktning är när ägg och spermie befruktas utanför kvinnans kropp och sedan återförs efter 2-6 dagar i livmodern för att leda till graviditet. IVF är den mest effektiva formen av assisterad befruktning.

Vad kostar IVF/provrörsbefruktning?

Kostnaden för IVF varierar beroende på om det sker med egna eller donerade könsceller samt antal försök och upplägg. Vilket upplägg som passar bäst bestäms i samråd med behandlande gynekolog. Se vår prislista.

Hur många ägg är normalt vid IVF?

Vid en naturlig ägglossning är det ett (ibland två)  ägg som genomgår ägglossning. Vid en stimulerad cykel, som vid IVF, är det önskvärt med flera ägg, gärna kring 10 då inte alla klarar av att fertiliseras, har rätt mognadsgrad eller klarar av en eventuell frysning/upptining.

När fäster ägget vid IVF?

Vid dag 5-6 är det befruktade ägget, embryot, moget för att  fästa i livmoderns slemhinna. Då sker den så kallade implantationen.

Biverkningar vid IVF

De flesta mår bra men vissa upplever milda eller måttliga biverkningar i form av huvudvärk, svettningar, spänning/svullnad över magen. Humörspåverkan kan också förekomma.

Hur stor chans är det att bli gravid vid IVF?

Lyckandefrekvensen vid en IVF är beroende av många olika faktorer såsom ålder och andra fysiska förutsättningar. Upprepade behandlingar ökar möjligheten att uppnå graviditet.

Vad är insemination?

Insemination är den enklaste formen av assisterad befruktning då spemier förs in i livmodern i samband med ägglossningen. Spemierna kan komma från en donator eller egen partner.

Hur går insemination till?

Insemination är en enkel procedur där spemierna förs upp direkt i livmodern med hjälp av en tunn plastkateter. Det kan liknas med en kortare gynekologisk undersökning och brukar inte upplevas som smärtsamt.
Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17 
 
C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.