36
 
Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Spermiefrys

Efter en genomförd utredning  och provtagning kan spermiefrys i fertilitetsbevarande syfte erbjudas.

Spermiefrys är en relativt enkel åtgärd. Spermaprov från mannen lämnas som prepareras på laboratoriet och fryses ned enligt rutin. Spermier håller normalt sett god kvalitet nedfrysta och kan förvaras så i många år.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85