Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Frysa spermier

Spermiefrys är en relativt enkel behandling. Efter en genomförd basal utredning där en spermaprovsanalys samt anlys av virusblodprover sker kan frysning av spermier i fertilitetsbevarande syfte erbjudas.

Behandlingen sker i två steg där den initiala bedömning görs av en läkare i samband med att spermier och blodprov lämnas för analys. Därefter lämnas ett spermaprov som prepareras på laboratoriet och fryses ned enligt rutin. Spermier håller normalt sett god kvalitet nedfrysta och kan förvaras så i många år.


Att använda nedfrysta spermier

Frysta spermier går de att använda till provrörsbefruktning i form av en IVF-behandling och vid insemination, läs mer om behandlingarna på respektive sida. 
Spermierna kan endast användas av den person som lämnat in dem för nedfrysning. 

Hur länge kan frysta spermier sparas?

Nedfrysta spermier håller i många år och genom att frysa ned spermierna bevaras fertiliteten och möjligheten att försöka få barn i ett senare skede. 

Varför frysa spermier?

Det finns många anledningar till att frysa ned spermier:
-Inför sterilisering/vasektomi
-Om mannen ska genomgå strålbehandling / kemoterapi eller annan medicinsk behandling som kan påverka spermieproduktionen negativt
-I fertilitetsbevarande syfte 

Kontakta oss gärna på 018-12 80 17 för att diskutera vidare om nedfrysning av spermier är rätt alternativ för dig och vilka behandlingar som C-Medical Fertilitet GynHälsan erbjuder. 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.