Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Priser

             Basal utredning och rådgivning:            
                                    

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är fullt ut Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Uppsala samt frikort. Ett läkarbesök kostar 260 kr inom Region Uppsala. 
Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man kommer från. Ingen remiss behövs.

Fortsatt vård och behandling:

Delar av den fortsatta vården är Regionfinansierad medan andra delar är privatfinansierad.

I samarbete med Medical Finance finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården. 

För privatfinansierad vård gäller följande: 

IVF
Pris för IVF

-Konventionell enstaka IVF-behandling:     
  32.000 kr
-Enstaka IVF-behandling med ICSI:             
  32.000 kr

-Paketpris för 3 IVF-behandlingar:               
  66.000 kr (om kvinnan är yngre är 35 år)
  69.000 kr (om kvinnan är mellan 35 och 39 år)
  77.000 kr (om kvinnan är 39 år eller äldre)


I priset per IVF-behandling ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock av ägg, befruktning med spermier och återförande av embryo samt infrysning och förvaring av eventuellt kvarvarande embryon utan kostnad max ett år. Därefter är frysförvaringskostnaden 1500 kr/år inkl moms. 

Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.
 


Pris för återförande av fryst embryo: 16.000 kr
I priset ingår upptinande av embryot, ultraljudskontroll, recept för ev läkemedel och vid behov monitorering av stimulerad ägglossning. Om inget embryo överlever så att återföring kan göras återbetalas 10.000 kr.  

DONATOR-IVF
Pris IVF med donerade spermier:
-Enstaka IVF-behandling med donerade spermier: 40.000 kr,

Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan).

-Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier:
36.000 kr


-Paketpris för 3 IVF-behandlingar med donerade spermier:
 84.000 kr (om kvinnan är yngre än 35 år)
 91.000 kr (om kvinnan är mellan 35 och 39 år) 
 96.000 kr (om kvinnan är 39 år eller äldre)

Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan).  
Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn. 

 

Pris IVF med donerade ägg:
Priset varierar mellan 80.000 och 98.000 kr beroende på antalet donerade ägg som önskas. Det vanliga är att mellan sex och tio ägg ingår i behandlingen. Kontakta oss för mer information, 076 184 85 85.

Pregnancy Slot/Familjerättsavgift:  7 000 kr                  
Lagstadgad avgift som utgörs av en engångskostnad vid insemination av donerade spermier. Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att bli biologisk far till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. Om du inte blir gravid återbetalas 5000 kr.  

ÄGGFRYS
Pris äggfrys
(så kallad egendonation)                       
-Enstaka och första behandlingen: 
  24.000 kr 
-Påföljande behandling: 
  23.000  kr 
-Paketpris för 3 behandlingar:
  65.000 kr 
 
I priset ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock och nedfrysning av ägg. Första årets frysförvaring ingår, därefter är frysförvaringskostnaden 1500 kr/år inkl moms.
De läkemedel som förskrivs inför denna behandling ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att kostnaden för läkemedel tillkommer. 


SPERMIEFRYS
Pris för infrysning av egna spermier:  3 500 kr
(så kallad social freezing eller egendonation)        
I priset ingår nedfrysning av egna spermier samt frysförvaring under ett års tid.

Frysförvaringskostnad per år efter ett år:  1500 kr inkl moms.

Pris för TESA/PESA, dvs operativt uthämtande av spermier: 7 000 kr       

INSEMINATION
Pris för insemination med parets egna spermier
-Insemination i naturlig cykel:  4 000 kr  
-Insemination i stimulerad cykel:  4 000 kr  

I priset ingår rådgivning, information, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination. 

Pris för insemination med donerade spermier
-Enstaka insemination: 14.000 kr        
-Paketpris för 3 inseminationer: 35.000 kr  

I priset ingår rådgivning, information, matchning och val av spermier, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination.             

Pris för enstaka ultraljud vid tex distansstimulering:  1 400 kr

Pris för spermaprovsanalys:  850 kr 

Pris för HSSG: 3000 kr 

Pris för genetisk analys - ERA (endometrial receptivity array):
         

13 000 kr

Priser för genetiskt anlagsbärartest inklusive rådgivning inför provtagning samt genomgång av resultatet:
-Enstaka gen (Cystisk Fibros eller Spinal Muskelatrofi)                  
4100 kr
-Enstaka gen (Fragilt X-syndrom)                                                         
4400 kr
-Två gener (duopanel; Cystisk Fibros och Spinal Muskelatrofi)   
6100 kr
-Tre gener (triopanel; Cystisk Fibros, Spinal Muskelatrofi och Fragilt X-syndrom)                                                                                                
6300 kr
-Panel för analys av 29 olika genetiska sjukdomar                        
8500 kr
-Panel för analys av 250 olika genetiska sjukdomar
9800 kr eller 16000 kr om båda i paret utför analys samtidigt

Om extra rådgivning och fortsatt vägledning behövs efter avslutad genetisk screening behövs bokas tid till läkare/klinisk genetiker; besök 1400 kr.


Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!                                                                        
                                                           
        
Vi samarbetar med Elite Hotell i Uppsala. Boende med rabatt kan erbjudas hos dem. Kontakta mottagningen så delges en kod att använda vid bokningen. 

I samarbete med Medical Finance erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra behandlingar. 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17
076-184 85 85

GynHälsan Fertilitetsklinik
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.