Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Priser

      Basal utredning och rådgivning

   Utredning och rådgivning gällande infertilitet är fullt ut Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Uppsala samt frikort. Ett läkarbesök kostar 260 kr inom Region Uppsala. 
Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man bor. Ingen remiss behövs.
 

Fortsatt vård och behandling

Delar av den fortsatta vården är Regionfinansierad medan andra delar finansieras privat.
I samarbete med Medical Finance  eller Human Finans finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården.

 


För privatfinansierad vård gäller följande

Priserna gäller från 2023-01-01. För behandlingar som påbörjats innan detta datum gäller föregående års priser. 

IVF

Pris för IVF

Konventionell enstaka IVF-behandling: 37.000 kr
Enstaka IVF-behandling med ICSI: 37.000 kr

Paketpris för 3 IVF-behandlingar:               
72.000 kr
(om kvinnan är yngre är 36 år)
75.000 kr (om kvinnan är 36 år och inte äldre än 42 år)


I priset per IVF-behandling ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock av ägg, befruktning med spermier och återförande av embryo samt infrysning och förvaring av eventuellt kvarvarande embryon utan kostnad max ett år. Därefter är frysförvaringskostnaden 1.500 kr/år. 
Infrysning av embryon ingår i priset.
Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.


8.000 kr Lätt sedering vid IVF och äggfrys.

Pris för återförande av fryst embryo: 18.000 kr
I priset ingår upptinande av embryot, ultraljudskontroll, recept för ev läkemedel och vid behov monitorering av stimulerad ägglossning. Om inget embryo överlever så att återföring kan göras återbetalas 10.000 kr.  

I priset ingår upptinande av embryot, ultraljudskontroll, recept för ev läkemedel och vid behov monitorering av stimulerad ägglossning. Om inget embryo överlever så att återföring kan göras återbetalas 10.000 kr.  

Pris för Donator-IVF

Enstaka IVF-behandling med donerade spermier: 48.000 kr

Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Det finns god tillgång på donerade spermier, inga väntetider föreligger. 

Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier: 44.000 kr

Paketpris för 3 IVF-behandlingar med donerade spermier:
91.000 kr
(om kvinnan är yngre än 35 år)
97.000 kr (om kvinnan är mellan 35 och 39 år) 
103.000 kr (om kvinnan är 39 år och inte äldre än 42 år)
Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan).  
Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn. 
Det finns god tillgång på donatorer, inga väntetider föreligger. 

Pris IVF med donerade ägg: 94.000 kr
Alternativa behandlingsupplägg finns och kan anpassas utifrån behov och önskemål. Mer information kan erhållas telefonledes eller i samband med besök hos oss. Kontakta oss för mer information, 018 12 80 17
Det finns god tillgång på donerade ägg. 

Pris IVF med donerade ägg och spermier:
Behandling med dubbeldonation 104 000 kr

Alternativa behandlingsupplägg finns och kan anpassas utifrån behov och önskemål. Mer information kan erhållas telefonledes eller i samband med besök hos oss. Kontakta oss för mer information, 018 12 80 17. Det finns god tillgång på donerade ägg och spermier. 

Pregnancy Slot/Familjerättsavgift:  7.000 kr               
Lagstadgad avgift som utgörs av en engångskostnad vid behandling med donerade spermier, således utgår denna avgift om den redan betalats i samband med tidigare försök. Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att ge upphov till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. Om du inte blir gravid återbetalas 5000 kr.  

Äggfrys

Pris för äggfrys

 (så kallad egendonation)                       
Enstaka och första behandlingen: 25.000 kr 
Paketpris för 3 behandlingar: 66.000 kr 
 
I priset ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock och nedfrysning av ägg. Första årets frysförvaring ingår, därefter är frysförvaringskostnaden 1500 kr/år inkl moms.
De läkemedel som förskrivs inför denna behandling ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att kostnaden för läkemedel tillkommer. 

Vid IVF med egna ägg som frysts hos oss debiteras 50% av aktuell kostnad för en IVF-behandling. 
 

Spermiefrys

Utredning inför spermiefrys: 4.400 kr
Infrysning av spermier föregås av utredning som består av spermaprov, läkarbesök och lagstadgat blodprov för serologi, vilket utförs på ett och samma besök.
Pris för infrysning av egna spermier: 4.500 kr
(så kallad social freezing eller egendonation)        
I priset ingår nedfrysning av egna spermier samt frysförvaring under ett års tid.

Frysförvaringskostnad per år efter ett år:  1.500 kr inkl moms.
Infrysning av spermier föregås av utredning som består av spermaprov, läkarbesök och lagstadgat blodprov för serologi, vilket utförs på ett och samma besök till en kostnad av totalt 4.400 kr. Utredning och spermiefrys blir totalt 8.900 kr.


Pris för TESA/PESA, dvs operativt uthämtande av spermier: 8.000 kr   
  
 
Pris för spermaprovsanalys: 1.200 kr 

Analys av DNA-fragmentering i spermier: 7.000 kr

Spermie aneuploidi test (SAT): 12.000 kr
                                                                  

Insemination

Pris för insemination med parets egna spermier
Insemination i naturlig cykel:  4.500 kr  
Insemination i stimulerad cykel:  4.500 kr  

I priset ingår rådgivning, information, matchning och val av spermier, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination.  
Pris för insemination med donerade spermier
Enstaka insemination: 15.000 kr        
Paketpris för 3 inseminationer: 40.000 kr  

I priset ingår rådgivning, information, matchning och val av spermier, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination. 7.000 kr för familjerätt tillkommer.      

Utredningar privatbetalande

Pris för enstaka ultraljud vid tex distansstimulering:  1.700 kr

Pris för HSSG: 2.500 kr 

Pris för hysteroskopi:
Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på indikation. 

Genetiska utredningar

Pris för genetisk analys-endometriebiopsi

ERA (endometrial receptivity array): 12.500 kr
EndomeTrio (ERA, EMMA och ALICE): 14.500 kr
EMMA (inkluderar även ALICE): 8.000 kr

Pris för EMBRACE (prioritering av embryon i odling):

Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon. 

Pris för ERA och EMBRACE kombinerat: 

Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon. 

Pris för analys av endometrios - Endotest (salivprov)
Endotest: 12.000 kr
Testet är ett mRNA test och provet som analyseras är ett salivprov. Läs mer på endometriosguiden.se
 

Pris för genetiskt anlagsbärartest

Riktad genetisk analys mot enstaka gen: 8.000 kr
Exempelvis riktad screening för Cystisk Fibros (CF), Spinal Muskel Atrofi (SMA), thalassemi och fragilt X.

Genetisk analys av ett flertal recessiva sjukdomar: 14.500 kr
Tas i syfte att hitta bärare av genetisk avvikelse. 519 kvinnliga gener och 455 manliga gener.

Karyotypning (kromosomanalys): 8.000 kr

Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.


Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!                                                                    

Vi samarbetar med Elite Hotell i Uppsala. Boende med rabatt kan erbjudas hos dem. Kontakta mottagningen så delges en kod att använda vid bokningen. 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.