Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

IVF EMBRACE och ERA - Optimerat utfall vid IVF

EMBRACE (Embryo Analysis of Culture Environment) och ERA (Endometrial Receptivity Analysis) utförs som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen för att optimera utfallet. Dessa test kan vara värdefulla vid upprepade missfall, flera misslyckade IVF-behandlingar eller vid äggdonationsbehandling.

ERA-Endometrial Receptivity Analysis

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo erbjuds, denna analys kallas ett ERA-test.
 

EMBRACE-Embryo Analysis of Cultural Enviroment

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras. Denna prioritering görs genom genetiska analyser av mediet som embryot odlats i. EMBRACE är en icke-invasiv analysmetod som inte påverkar embryot negativt. Baserat på den genetiska analysen och de laborativa bedömningar och skattningar som genomförs av embryologen på IVF-laboratoriet ges en rekommendation om i vilken ordning som de embryon som bildats bör prioriteras inför återförandet av embryot. Detta arbetssätt är unikt och används för att uppnå lyckat resultat baserat på färre embryoåterföringsförsök.

För mer information gällande dessa tillägg och fördjupade analyser - kontaka mottagningen.  

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.