Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

EMBRACE och ERA - Optimerat utfall av IVF

EMBRACE och ERA utförs som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen för att optimera utfallet. 

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo erbjuds, denna analys kallas ett ERA-test.

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras, denna prioritering utförs baserat på ett EMBRACE-test. Detta test görs genom genetiska analyser av mediet som embryot odlats i kombinerat med de laborativa bedömningar och skattningar av embryologen som genomförs på IVF-laboratoriet.

För mer information gällande dessa tillägg och fördjupade analyser - kontaka mottagningen.  
 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.