Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

IVF-behandling

Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp. Den vetenskapliga benämningen är in vitro fertilisering, därav förkortningen IVF (in vitro = i glas och fertilisering = befruktning).

IVF kan användas vid alla former av infertilitet och är idag den mest effektiva formen av assisterad befruktning.
Parets egna ägg och spermier kan användas, alternativt kan donerade spermier och/eller ägg nyttjas.

Så går en IVF-behandling till

Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren, under ledning av ultraljud, för in en tunn nål i äggstocken via vagina. Mannens spermaprov, alternativt de donerade spermierna, prepareras sedan för att isolera de bästa spermierna.

Rörliga spermier och ägg förs därefter samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske, alternativt utförs ICSI där spermierna injiceras in i ägget under mikroskop. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern, övriga embryon fryses ned och kan användas om graviditet inte uppnås eller vid syskonbehandling.
 

Under behandlingen

Inför uppstart av en IVF-behandling sker genomgång av behandlingsschemat samt injektionsteknik med en av våra barnmorskor. Injektionerna består av hormoner (FSH) som stimulerar tillväxt av äggblåsor. Behandlingen startas i samband med mens. På femte behandlingsdagen läggs ytterligare en injektion till för att få blåsorna att mogna. Slutligen tas en spruta på angiven tid beräknat efter ultraljudbedömning. Den har till uppgift att sätta igång ägglossningen. Det är olika hur behandlingen upplevs, vissa känner inte av något alls men vissa kan känna av trötthet, huvudvärk och viss svullnad över magen. 
Klicka på nedan bild för instruktionsfilmer om hur repektive läkemedel tas.

                                     Metoder för att optimera utfallet av en IVF-behandling

Som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen, och för att optimera utfallet, erbjuds även möjligheten att utföra genetiska analyser, så kallad carrier genetic testing, innan påbörjad behandling.


Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo kan också göras med hjälp av en ERA-analys.

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras, denna prioritering görs baserat på ett EMBRACE-test. Testet innebär att genetiska analyser av mediet som embryot odlats i utförs. Resultatet av EMBRACE-testet  och de laborativa bedömningar och skattningar som görs av embryologen på IVF-laboratoriet leder fram till en föreslagen prioriteringsordning.

För mer information gällande dessa tillägg och fördjupade analyser - kontaka mottagningen.  

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.