Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

IVF-behandling

Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp. Den vetenskapliga benämningen är in vitro fertilisering, därav förkortningen IVF (in vitro = i glas och fertilisering = befruktning).

IVF kan användas vid alla former av infertilitet och är idag den mest effektiva formen av assisterad befruktning.
Parets egna ägg och spermier kan användas, alternativt kan donerade spermier och/eller ägg nyttjas.

Så går en IVF-behandling till

Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren, under ledning av ultraljud, för in en tunn nål i äggstocken via vagina. Mannens spermaprov, alternativt de donerade spermierna, prepareras sedan för att isolera de bästa spermierna.

Rörliga spermier och ägg förs därefter samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern.
 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17
076-184 85 85

Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.