36
 
Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Donator-IVF

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg.
Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp.
 

Så går en donator-IVF behandling till

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds. I Sverige får endast öppen donator användas, vilket innebär att barnet  vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.

Ägg och/eller spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål på laboratoriet så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.
 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85

Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.