Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Donator-IVF

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg.
Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp.
 

Så går en donator-IVF behandling till

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds. I Sverige får endast öppen donator användas, vilket innebär att barnet  vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.

Ägg och/eller spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika, dvs ögon- och hårfärg, längd och etnicitet.

Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål på laboratoriet så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.
 

Metoder för att optimera utfallet av en IVF-behandling

Som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen, och för att optimera utfallet, erbjuds även möjligheten att utföra genetiska analyser, så kallad carrier genetic testing, innan påbörjad behandling.

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo kan också göras med hjälp av en ERA-analys.

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras, denna prioritering görs baserat på ett EMBRACE-test. Testet innebär att genetiska analyser av mediet som embryot odlats i utförs. Resultatet av EMBRACE-testet  och de laborativa bedömningar och skattningar som görs av embryologen på IVF-laboratoriet leder fram till en föreslagen prioriteringsordning.

För mer information gällande dessa tillägg och fördjupade analyser - kontaka mottagningen.  

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.