Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Donator-IVF

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg.
Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp.
 

Så går en donator-IVF behandling till

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds. I Sverige får endast öppen donator användas, vilket innebär att barnet  vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.

Ägg och/eller spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika, dvs ögon- och hårfärg, längd och etnicitet.

Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål på laboratoriet så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.
 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17
076-184 85 85

Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.