Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Ägglossningsstimulering

Efter en genomförd fertilitetsutredning kan ett förslag bli att försöka hjälpa till med ägglossningsstimulering, även kallat ovulationsinduktion. Ägglossningsstimulering är aktuellt när bedömningen gjorts att kvinnan inte ägglossar regelbundet på egen hand, detta kan till exempel ske i samband med oregelbunden menscykel.

Stimulerad ägglossning med tabletter

Behandlingen för att möjliggöra ägglossning sker oftast med stimulering av tabletter som intas under cykeldag 3-7 i menscykeln. En ultraljudskontroll görs därefter lite senare i cykeln för att kontrollera att en ägglossningsblåsa håller på att bildas, vilket tyder på att ägglossning snart kommer att ske. Tidpunkten för ägglossning kan då följas med ägglossningsstickor (LH-stickor) alternativt att en spruta för att framkalla ägglossning kan ges.
Vid sällan, gles eller utebliven blödning kan det bli aktuellt att skapa en mensliknande blödning inför start med det stimulerande läkemedlet. Det görs med ett progesteronliknande preparat.
  Ibland kan även behandling med hormoninjektioner bli aktuellt i stället för behandling med tabletter.
Om graviditet inte uppnås efter 4-6 cykler kan ställningstagande till behandling med IVF bli aktuellt.

Biverkningar med behandlingen

Liksom många läkemedel kan även detta läkemedel ge biverkningar men långt ifrån alla får några besvär.
De flesta av biverkningarna är milda till måttliga och försvinner oftast efter en tids behandling. Huvudvärk, illamående och svettningar är exempel på dessa, oftast snabbt övergående, biverkningar.
 

Ägglossningsstimulering, behandling med ovulationsinduktion GynHälsan Fertilitetsklinik Minerva Fertility

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.