Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Äggfrysning

Syftet med nedfrysning av ägg, så kallad äggfrys eller  egendonation, är att ge kvinnan en möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet. Efter en medicinsk konsultation och bedömning ges en individuell rekommendation gällande möjligheten att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk. Behandlingen är fullt ut privatfinansierad.

Inför äggfrysning stimuleras kvinnans äggstockar med hormoner på samma sätt som inför IVF (provrörsbefruktning). Äggen plockas ut med en nål under ledning av ultraljud och fryses sedan med hjälp av speciell tekning för nedfrysning av ägg, så kallad vitrifikation.

Äggen kan förvaras frysta till dess att kvinnan önskar använda eller destruera dem. Befruktning av nedfrysta ägg följer samma rutin som vid IVF.  
 

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

GynHälsan Fertilitetsklinik
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.