Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Fertilitetsbehandlingar

Efter en genomförd fertilitetsutredning görs en sammanfattning och läkaren föreslår hur fortsatt behandling kan läggas upp. Det finns olika sorters fertilitetsbehandlingar beroende på vad utredningen visar. Upplägg och strategi för den behandling som föreslås individualiseras alltid.
Det finns många olika behandlingsalternativ, läs mer om behandlingarna nedan.      

Ägglossningsstimulering

Ägglossningsstimulering, även kallat ovulationsinduktion, kan göras om man inte har ägglossning eller om ägglossningen är väldigt oregelbunden. Stimulerad ägglossning görs vanligen med tabletter och är en av de vanligaste typerna av behandlingar. Tabletterna stimulerar tillväxten av äggblåsor. 

Läs mer om ägglossningsstimulering

Insemination med egna eller donerade spermier

Insemination görs med mannens, alternativt donerade, spermier och erbjuds både till par och ensamstående. Inseminationen kan göras både kombinerat med ägglossningsstimulering eller i naturlig menscykel. Insemination med donerade spermier erbjuds när mannen saknar spermieproduktion och erbjuds även till samkönade par samt ensamstående. 

Läs mer om insemination

IVF-behandling

IVF, även kallat provrörsbefruktning och assisterad befruktning, används vid alla former av infertilitet och är en av de mest effektiva behandlingsformerna. Behandlingsformen innebär att äggen befruktas av spermier utanför kroppen. Parets egna ägg och spermier används men kan även vara donerade. Vi erbjuder även ICSI-behandling vilket är en specialiserad form av IVF-behandling där injiceringen görs i kvinnans ägg under mikroskop. Varje IVF- behandling anpassas utifrån parets individuella förutsättningar.

Läs mer om IVF-behandling

Donator IVF

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds.
Dubbeldonation, det vill säga att både donerade ägg och spermier används, erbjuds när par eller ensamstående kvinnor av medicinska skäl inte kan använda sig av egna ägg eller spermier.

Läs mer om donator-IVF 

IVF med EMBRACE och ERA

IVF med EMBRACE utförs som komplement till IVF-behandlingen för att optimera utfallet.
EMBRACE är ett icke-invasivt test som hjälper till att identifiera det embryo av bäst kvalité att prioritera för återföring till livmodern. ERA-testet är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa in i endometriet i livmodern.

Läs mer om IVF med EMBRACE och ERA

Äggfrys

Nedfrysning av ägg används i fertilitetsbevarande syfte för att kunna ge kvinnan en möjlighet att bevara eller förlänga sin fertilitet. Det finns många anledningar till att vilja eller behöva senarelägga valet att bilda familj. Behandlingen är fullt ut privatfinansierad där ålder samt  medicinska förutsättningar för graviditet är avgörande.

Läs mer om äggfrys

Spermiefrys

Nedfrysning av spermier används I fertilitetsbevarande syfte för att kunna ge mannen en möjlighet att bevara eller förlänga sin fertilitet. Nedfrysning av spermier är en väl beprövad metod.

Läs mer om spermiefrys

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

C-Medical Fertilitet GynHälsan
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.