36
 
Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Välkommen till oss på GynHälsan Fertilitetsklinik!

På vår klinik i centrala Uppsala erbjuder vi rådgivning kring fertilitet samt infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar såsom IVF och insemination. Vi erbjuder även möjligheten att frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Till oss är alla välkomna, både par och ensamstående, och ni kan söka er till oss oavsett var i landet eller världen ni bor. Ingen remiss behövs. Vi erbjuder Landstings- såväl som privatfinansierad vård utan väntetider. 

Kontakt: 076 - 184 85 85
Välkommen!

Vi ger fertilitetsrelaterad rådgivning och utför infertilitetsutredning. 
Beroende på vad utredningen visar erbjuder vi rådgivning och behandling.

Upplägg och strategi för den behandling som föreslås individualiseras alltid.
 


läs mer>

Vanligt förekommande typer av behandlingar är:

- insemination med mannens alternativt donerade spermier
IVF/ICSI även kallat provrörsbefruktning eller assisterad befruktning. Parets egna ägg och spermier används alternativt sker behandling med donerade spermier eller ägg (donator-IVF).
- äggfrys och spermiefrys

 läs mer>

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är alltid fullt ut Landstingsfinansierat.  

Delar av fortsatt vård/behandling är Landstingsfinansierad medan andra delar är privatfinansierad.  Möjlighet att göra delbetalningar finns. 

läs mer >

Anpassad behandling utifrån ert behov

Hos oss arbetar personal med mångårig kompetens inom området. Vi har fokus på patienten, hög kompetens och ett flexibelt arbetssätt. Varje behandling som utförs individanpassas baserat på bakgrund och utredningsfynd. Vi använder oss av beprövade behandlingsmetoder och håller oss uppdaterade med de senaste nyheterna inom området.

Landstingsfinansierad vård

Delar av vården hos oss är landstingsfinansierad och då betalar du gällande patientavgifter inom Region Uppsala och frikort gäller. Andra delar av vården är fullt ut privatfinansierad.

Initial rådgivning och utredning kan även ske via vår mottagning GynHälsan eller direkt via oss på GynHälsan Fertilitetsklinik.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85