36
 
Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Om oss och vårt arbete

Målgrupp
Vi riktar oss till hela den fertila gruppen, par såväl som ensamstående är välkomna. Vi erbjuder även möjligheten att frysa ägg samt spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Verksamheten och vår kompetens
På mottagningen arbetar personal med mångårig kompetens inom området. Läkarna, embryologerna och barnmorskorna har gedigen erfarenhet, med god klinisk blick samt meritering inom forskningsområdet reproduktionsmedicin. Vi håller oss i framkant när det gäller nyheter och tycker att det är viktigt att basera verksamheten på beprövad erfarenhet. Att ge god vård med patienten i centrum är viktigt för oss, och vi arbetar fokuserat på att uppnå goda resultat. Varje behandling som utförs individualiseras baserat på bakgrund och utredningsfynd.

Personal
Verksamhetschef och läkare: Adjungerad Professor och specialistläkare
Helena Åkerud

Läkare: Docent och specialistläkare Greta Edelstam,
specialistläkare Katarina Vaegter och med dr Peter Åkerud (manlig infertilitet) 

Laboratoriechef: Embryolog Janet Candell
Embryolog: Docent Monalill Lundqvist och Birgitta Eriksson
Forskningsansvarig: Med dr Helena Kaihola
Fertilitetsundersköterska: Lisa Eriksson och Eva-Lena Enström
Administrativ chef: Kristina Overend

Personal vid GynHälsan Fertilitetsklinik

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85