Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Välkommen till oss på GynHälsan Fertilitetsklinik!

Rådgivning, infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar

På vår klinik i centrala Uppsala erbjuder vi rådgivning kring fertilitet samt infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar såsom IVF och insemination. Vi utför även behandling med donerade ägg och/eller spermier. Vi erbjuder möjligheten att frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Till oss är alla välkomna, både par och ensamstående, och ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Ingen remiss behövs. Vården är Region- såväl som privatfinansierad och utan väntetider. 

Kontakt: 018 - 12 80 17
Välkommen!

Vi erbjuder fertilitetsrelaterad rådgivning och utför infertilitetsutredning. 
Beroende på vad utredningen visar ges rådgivning och behandling.

Upplägg och strategi för den behandling som föreslås individualiseras alltid.
 


läs mer>

Vanligt förekommande typer av behandlingar är:

- insemination med mannens alternativt donerade spermier
IVF/ICSI även kallat provrörsbefruktning eller assisterad befruktning. Parets egna ägg och spermier används alternativt sker behandling med donerade ägg och/eller spermier (donator-IVF), även behandling med dubbeldonation (ägg och spermier) erbjuds.
- äggfrys och spermiefrys

 läs mer>

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är fullt ut finansierat via Regionen för par eller kvinnor som är berättigade till det enligt Region Uppsalas regelverk.  

Delar av fortsatt vård/behandling är Regionfinansierad medan andra delar är privatfinansierad. Möjlighet att göra delbetalningar finns. 

läs mer >

Anpassad behandling utifrån ert behov

Hos oss arbetar personal med mångårig kompetens inom området. Vi har fokus på patienten, hög kompetens och ett flexibelt arbetssätt. Varje behandling som utförs individanpassas baserat på bakgrund och utredningsfynd. Vi använder oss av beprövade behandlingsmetoder och håller oss uppdaterade med de senaste nyheterna inom området.

Regionfinansierad vård

Delar av vården hos oss är Regionfinansierad - patientavgifter inom Region Uppsala och frikort gäller. Andra delar av vården är fullt ut privatfinansierad.

Nyheter

2021

Vi är nu åter efter en kortare periods reducerad verksamhet. Ordinare telefon- och öppettider gäller. 
Välkomna!
 

Läs hela inlägget »

SOMMARTIDER:
Mellan den 6 och 23 juli har vid reducerad verksamhet och telefontiderna är:
måndag och onsdag mellan kl.8-10. 

Patienter i pågående behandling kan nå oss genom att lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

Läs hela inlägget »

EMBRACE erbjuds nu som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen för att optimera utfallet. 

Läs hela inlägget »

Vi har god tillgång till ägg och spermier, detta innebär att behandling kan utföras utan väntetider. 

Läs hela inlägget »

Vi kan nu erbjuda möjligheten att undersökas med diagnostisk hysteroskopi hos oss på mottagningen. Undersöknigen kan göras som en del i utredningen av infertilitet, vid upprepade missfall, för att utreda oförklarade blödningsrubbningar, se om polyper eller myom finns eller för att upptäcka missbildningar i livmodern. Hysteroskopi är en titthålsundersökning där livmoderns insida undersöks med ett tunt instrument med en kamera på. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hysteroskopi

Vi samarbetar med Elite Hotell i Uppsala. Hotellet ligger nära mottagningen och är ett bra alternativ om behov av boende i samband med behandling hos oss finns. Kontakta mottagningen för en rabattkod att använda vid bokningen. 

Läs hela inlägget »

GynHälsan Fertilitetsklinik har öppet som vanligt. Det är dock viktigt att vi gemensamt arbetar för minskad smittspridning av coronaviruset i samhället. Vi ber därför patienter med förkylningssymtom, feber, hosta eller halsont att avstå från att besöka oss i nuläget, ring oss för av/ombokning. 

Vi önskar även minska på antalet personer i väntrummet varför vi helst ser att endast personen som behöver undersökas kommer till mottagningen. Vi avstår från att hälsa i hand och önskar om möjligt att barn inte tas med till mottagningen.   

Vi har utvidgat möjligheten till fördjupad rådgivning och vård via telefonen eller on-line genom så kallade videosamtal, detta för att möjliggöra behandling utan att behöva resa till oss mer än när undersökning och åtgärd behövs. 

För patienter som drabbas av förkylningssymtom, feber, hosta eller halsont under pågående behandling behöver behandlingsförsöket avbrytas och det återupptas vid ett senare tillfälle, ingen kostnad tillkommer för detta.  

I övrigt följer vi de regler och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten samt från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG); https://www.sfog.se/media/336910/covid-19-ra-d-200324_25_rev27.pdf.

Nya beslut och ny kunskap kan komma som gör att rekommendationerna kan ändras med kort varsel.

Ring oss gärna vid frågor eller funderingar!

Läs hela inlägget »

Verksamheten fortsätter att expandera och vi söker därför efter ytterligare en embryolog med erfarenhet från tidigare arbete inom reproduktionsmedicin.

Mer information: https://www.gynhalsanfertilitet.se/sv-SE/kontakt/ledig-tjänst-embryolog-44791417

Intresserad - kontakta:
Laboratoriechef embryolog Janet Candell; janet.candell@minervafertility.se eller verksamhetsutvecklare embryolog Julius Hreinsson; julius.hreinsson@minervafertility.se,
Båda nås på telefon: 076 184 85 19 eller 076 184 85 85.  
 
 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: embryolog sökes

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17

GynHälsan Fertilitetsklinik
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.