Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Donationsbehandling med spermier eller ägg

Behandling med donerade spermier eller ägg är ett alternativ för par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning. Orsakerna till varför detta kan vara aktuellt är många, tex av sociala skäl, avsaknad av spermier eller ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av könsceller.  

Fertilitetsbehandling med donator-insemination eller donator-IVF (ägg eller spermier) utförs på GynHälsan Fertilitetsklinik. Behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg och spermier finns att tillgå.  

Donerade könsceller hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.

GynHälsan Fertilitetsklinik/Minerva Fertility samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank i Uppsala, Minerva Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till GynHälsan Fertilitetsklinik.  I den lokala spermie- och äggbanken finns donerade könsceller från Sverige. Ägg finns även från First Egg Bank.      

Kontakta gärna oss för mer information;
076 184 85 85.                                                           

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85