Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Donationsbehandling med spermier eller ägg

För par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning är ett alternativ att använda sig av donerade spermier eller ägg. Orsakerna till varför detta kan vara aktuellt är många, tex av sociala skäl, avsaknad av spermier eller ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av könsceller.  

Donationsbehandling med insemination av donerade spermier
utförs på GynHälsan Fertilitetsklinik sedan länge. Med den nya lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2019 kommer vi även att kunna utföra behandling i form av IVF med donerade ägg och/eller spermier för par och ensamsående som behöver hjälp med det.


Donerade könsceller hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.

GynHälsan Fertilitetsklinik/Minerva Fertility samarbetar med European Sperm Bank, donerade spermier hämtas från dem. Från våren 2019 kommer även en egen spermie- och äggbank att finnas i Uppsala i nära anslutning till kliniken, Minerva Sperm and Egg bank. I den nystartade spermie- och äggbanken kommer donerade könsceller från Sverige att finnas.     

Kontakta gärna oss för mer information; 076 184 85 85.    

 

                                                       

     

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85