Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

IVF-behandling, även kallad provrörsbefruktning

Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, låter man spermien befrukta ägget utanför kvinnans kropp. Den vetenskapliga benämningen är in vitro fertilisering, därav förkortningen IVF (in vitro = i glas och fertilisering = befruktning).

IVF kan användas vid alla former av infertilitet och är idag den mest effektiva formen av assisterad befruktning.

Så går en IVF-behandling till

Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren, under ledning av ultraljud, för in en tunn nål i äggstocken via vagina. Mannens spermaprov prepareras sedan för att isolera de bästa spermierna.

Rörliga spermier och ägg förs därefter samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett eller två befruktade ägg till livmodern.
 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85