Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

UPPDATERING GÄLLANDE CORONAVIRUSET-mottagningen är öppen som vanligt men med vissa restriktioner.

GynHälsan Fertilitetsklinik är öppen som vanligt. Det är dock viktigt att vi gemensamt fortsätter att arbeta för minskad smittspridning av Covid-19 i samhället. Vi ber därför patienter med förkylningssymtom, såsom feber, hosta eller halsont att avstå från att besöka oss i nuläget samt om någon i familjen är positiv för Covid-19. Ring oss för av/ombokning eller skriv ett meddelande på 1177. Vi önskar även minska på antalet personer i väntrummet, om möjligt kom ensam till ditt besök. I de fall då anhörig följer med skall hen vara
dubbelvaccinerad samt symtomfri.  Vi avstår från att hälsa i hand.