Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Öppet i sommar

GynHälsan Fertilitetsklinik har öppet under hela sommarperioden frånsett vecka 29+30 då vi har stängt. Under vecka 28 och 31 är telefontiderna reducerade; då nås vi på måndag, onsdag och torsdag mellan kl.8:15-10:30.

För patienter under pågående behandling eller för patienter som ska starta behandling under vår stängda period gäller att meddelande kan lämnas på vår telefonsvarare så ringer vi upp.