Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Uppdatering gällande Coronaviruset - mottagningen är öppen, men med vissa förändringar. 

GynHälsan Fertilitetsklinik är öppen. Det är dock viktigt att vi gemensamt arbetar för minskad smittspridning av coronaviruset i samhället. Vi ber därför patienter med förkylningssymtom, feber, hosta eller halsont att avstå från att besöka oss i nuläget, ring oss för av/ombokning. 

Vi önskar även minska på antalet personer i väntrummet varför vi helst ser att endast personen som behöver undersökas kommer till mottagningen. Vi avstår från att hälsa i hand och önskar om möjligt att barn inte tas med till mottagningen.   

Vi har utvidgat möjligheten till fördjupad rådgivning och vård via telefonen eller on-line genom så kallade videosamtal, detta för att möjliggöra behandling utan att behöva resa till oss mer än när undersökning och åtgärd behövs. 

För patienter som drabbas av förkylningssymtom, feber, hosta eller halsont under pågående behandling behöver behandlingsförsöket avbrytas och det återupptas vid ett senare tillfälle, ingen kostnad tillkommer för detta.  

Så kallad totalfrys av embryon kan erbjudas i högre utsträckning än annars, detta innebär att de embryon som bildats efter genomförd IVF fryses och att inget färskt embryo återförs i nuläget utan att det förs tillbaka vid ett senare tillfälle. Individuell bedömning görs och samtal förs gällande detta i anslutning till planeringen innan uppstart. Lyckandefrekvensen vid denna typ av förfarande är lika hög som vid återförande av färskt embryo.

Behandlingar för äggfrys i fertilitetsbevarande syfte genomförs enligt rutin, givet att kvinnan är fullt frisk under hela behandlingen.   

I övrigt följer vi de regler och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten samt från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG); https://www.sfog.se/media/336910/covid-19-ra-d-200324_25_rev27.pdf.

Nya beslut och ny kunskap kan komma som gör att rekommendationerna kan ändras med kort varsel.

Ring oss gärna vid frågor eller funderingar!