Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Uppdatering gällande Coronaviruset

GynHälsan Fertilitetsklinik har öppet utan inskränkningar. Vi arbetar aktivt för att minska smittspridningen av Covid-19 varför undersökningar och behandlingar endast utförs under förutsättning att inga förkylningssymtom såsom hosta, feber, snuva eller halsont föreligger. Om du har symtom på förkylning, eller om du haft kontakt med någon som är bekräftat positiv för Covid-19, behöver dina undersökningar och behandlingar avbrytas och kan påbörjas igen vid ett senare tillfälle.

Det finns i nuläget inget som talar för att Covid-19 leder till ökad risk under en graviditet och det finns inget som talar för att det påverkar fosterutvecklingen negativt. Men ny information kommer kontinuerligt och detta kan komma att ändras. Vi följer de riktlinjer som finns och erbjuder därför i nuläget fortsatt fertilitetsbehandling enligt gängse rutiner.

För nya patienter eller patienter under pågående utredning eller behandling erbjuder vi nu dessutom i högre utsträckning möjlighet till möten on-line. Dessa möten kan hållas för allmän information, men också gällande rådgivning och för behandlingsuppstart och genomgång. Vi har även möjlighet att erbjuda elektronisk signering av de flesta dokument som behövs för behandlingsstart och för fortsatt vård. Med detta arbetssätt kan vi minska på antalet fysiska besök som behövs på mottagningen och antalet resor blir färre.