Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

ERA-test (genetisk analys) - som första klinik i Sverige erbjuder vi nu ERA-testet!

Som första klinik i Sverige erbjuder vi nu ERA-testet (Endometrial Receptivity Array), vilket är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa in i endometriet i livmodern. Tidpunkten är unik för varje enskild kvinna. Med den genetiska analysen ERA analyseras mer än 200 gener som bestämmer den optimala tidpunkten för infästning av embryot.

ERA-testet kan anses indicerat om överföringen av flera embryon av god kvalitet vid upprepade IVF-behandlingar tidigare har misslyckats eller om kvinnan har drabbats av upprepade missfall. ERA kan också vara lämpligt vid äggdonationsbehandling. På dessa indikationer har ERA visat sig vara bra att genomföra då analysen anger exakt dag och tid då endometriet i livmodern är som mest optimalt och mottagligt för ett embryo. 

Provtagningen av slemhinnan i livmodern (endometriet) och genetisk analys kan göras hos oss på GynHälsan Fertilitetsklinik. Möjligheten att utföra ERA-testet erbjuds de kvinnor/par som är under pågående behandling hos oss eller som ämnar påbörja en behandling hos oss. 

Kontakta mottagningen för mer information om intresse för en ERA (Endometrial Receptivity Array) analys finns.  

ERA test genetisk analys klinik sverige GynHälsan Fertilitetsklinik
Etiketter: era-test