Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Ny Forskningsstudie - individualiserat behandlingsprotokoll

Forskning och utveckling är en del av vår verksamhet. Nu startar vi ett stort forskningsprojekt där vi studerar om mängden hormoner som behövs vid IVF kopplar till olika genetiska uppsättningar hos kvinnan.  

Med resultatet hoppas vi kunna optimera och individanpassa de hormonstimuleringar som görs vid en IVF-behandling för att uppnå allt bättre resultat.